Webdesign: Advex
info@trianimus.hu PROTEKTOR HARDELL
S.C. SANITERM S.R.L.    Sistemul de Construcție HARDELL
Magyar
English
Româneste
Slovenskę


Fazele construcției unei case HARDELL - 3D


Prof.univ.dr.ing. Elena AXINTE

Interesul pentru concepția și realizarea unor construcții ușoare din oțel se manifestă cu pregnanță în toate țările, iar utilizarea profilelor cu pereți subțiri ca structură principală de rezistență capătă o extindere tot mai largă în arhitectura modernă, reprezentând unul din sectoarele cele mai dinamice ale industriei construcțiilor.

Utilizarea profilelor cu pereți subțiri, a conferit valențe noi evoluției sistemelor constructive din oțel prin reducerea greutății construcției, a costului de execuție și a duratei de montaj a acestora, fără a diminua însă capacitatea portantă și valoarea funcțională a construcției respective. Realizarea structurii de rezistență a construcției din profile cu pereți subțiri pune în evidență calitățile acestor elemente: raportul favorabil rezistență/greutate, asigură flexibilitatea compartimentărilor interioare și exterioare dar și rigiditatea integrală a structurii. Ușurința cu care pot fi izolate termic și protejate la foc asigură execuția unor construcții cu grad înalt de conservare a energiei și de protecție la temperaturi ridicate.

Proiectarea elementelor structurale din profile formate la rece diferită față de cea destinată structurilor metalice clasice; se bazează pe prevederile EUROCOD-ului 3 Design of steel structures-Part 1-3: General rules-Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting, iar utilizarea acestora presupune o cunoaștere aprofundată a comportării în serviciu.

Sistemul de construcție HARDELL, unul dintre cele mai moderne sisteme de construcție pe structură ușoară în Ungaria, utilizat acum și în România, este conceput și realizat în spiritul orientării sistemului calității în construcții, care să conducă la realizarea și exploatarea unor clădiri capabile să satisfacă exigențele esențiale impuse de protejarea vieții oamenilor, a sănătății, a mediului înconjurător, de exploatare rațională a resurselor de energie și nu în ultimul rând, de durabilitate și siguranță. Acest sistem, realizat din profile cu pereți subțiri formate la rece, se remarcă printr-o îmbunătățire conceptuală continuă; studiile realizate de către INCERC Iași, în colaborare cu Facultatea de Construcții și Instalații, privind comportarea la acțiunea seismică sunt relevante în acest sens. Trebuie subliniat si faptul că utilizarea acestuia în sectorul construcțiilor beneficiază, prin grija Societății HARDELL Ungaria, de documentații tehnice pentru proiectare și execuție, ceea ce garantează calitatea construcției.

Biografie:

A absolvit cursurile Facultății de Construcții, specializarea Construcții civile, industriale și agricole, la Institutul Politehnic Iași, în anul 1974. Obține titlul științific de Doctor în Inginerie civilă în anul 1988.

Începând cu anul 1979 își desfășoară activitatea la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Facultatea de Construcții și Instalații, Catedra de Construcții Civile și Industriale, în prezent având funcția de Șef de catedră. Predă studenților din ciclul de licență și master discipline de Construcții metalice, Structuri metalice speciale, Structuri metalice ușoare, Calculul elementelor din oțel și a îmbinărilor acestora după EC3, Calculul profilelor cu pereți subțiri formate la rece după EC3, Elemente mixte oțelbeton.

Activitatea didactică și științifică este evidențiată printrun număr de 22 de cărți, 113 lucrări științifice și 80 de contracte de cercetare științifică. Exemplificăm volumele: CONSTRUCȚII DIN OȚEL. CALCULUL ELEMENTELOR DIN PROFILE FORMATE LA RECE DUPĂ EUROCODE 3 (2004), Axinte, E, Țăranu, N., Teleman, C., Editura Societății Academice "Matei-Teiu Botez" Iași, ISBN 973-7962-43-5 și ELEMENTE DIN OȚEL PENTRU CONSTRUCȚII (2008), Axinte, E., Editura PIM Iași, ISBN 978-606-520-054-8.

A urmat cursuri de formare continuă (1991) privind aplicarea normelor EUROCODE 3- Calculul elementelor din oțel, participare finanțată de Centre Technique et Industriel de la Construction Métallique (CTICM) Paris, Franța și a efectuat stagii de documentare la CSTB, CTICM, CEBTP, CNAM, CERIB LCPC, ENS din Franța și USTE Budapesta Ungaria.

Domenii de competență: structuri pentru construcții metalice, durabilitatea construcțiilor metalice, acțiunea vântului asupra construcțiilor și mediului construit.

Face parte din Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri și este atestat ca verificator de proiecte exigențele A1, A2 (MLPTL), inginer proiectant de structuri al AICPS, controlor calitate ISC.

SUS
Prof.dr.ing. Mihai BUDESCU
Biografie:

Am absolvit Facultatea de construcții din Iași în 1974 și am lucrat inițial în cadrul Stației seismice de la Catedra de Mecanica Construcțiilor. După trei ani am trecut în învățământ, prin concurs, ca asistent universitar la aceeași catedră.

Din 1984 sunt doctor în științe tehnice (domeniul staticii și dinamicii construcțiilor).

Actualmente sunt profesor la Universitatea tehnic? "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Construcții și Instalatii, șeful catedrei Catedrei de Mecanica Construcțiilor și directorul Centrului de cercetare in Inginerie civila, recunoscut CNCSIS.

In momentul de fată sunt conducator de doctorat, expert tehnic atestat de MLPAT, verificator de proiecte atestat de MLPAT, expert QUALITAS, expert/evaluator CNCSIS.

Am colaborat la numeroase proiecte dintre care menționez: Centrala nucleară Cernavodă, consolidarea Bisericii Trei Ierarhi, unor pavilioane aparținând de Spitalele Sf. Spiridon și Parhon din Iași, consolidarea Liceului de artă din Suceava, consolidarea Palatului Culturii din Iași, reabilitarea unor cămine de nefamiliști, locuințe colective și individuale, hale industriale etc.

Am colaborat la elaborarea unor expertize tehnice, dintre care menționez: Biserica Trei Ierarhi, Biserica Barnovschi, Turnul Dobrovăț, Manastirea Golia Iasi, Prefectura din Brașov, Spitalul judetean din Vaslui, Spitalele Sf. Spiridon și Parhon din Iași, școli: peste 40 de școli în Județul Vaslui și Suceva, Centrala de la Rovinari, Centrala de la Chiscani Brăila, Centrala de la Palas Constanța, Centrala de la Suceva etc.

Am colaborat la peste 90 de contracte de cercetare privind:

analiza seismică și proiectarea unor obiective de importanță națională,
de exemplu centralele termoelectrice de la Rovinari, Chișcani (Brăila),
Palas (Constanța), coșuri de fum de mare înălțime, centrala nucleară
de la Cernavodă, diverse construcții de locuințe tipizate;
calificări seismice ale unor echipamente, pompe, instalații,
fundației turbogeneratoarelor și ale unor clădiri din componența
CNE Cernavodă și Kozlodui (Bulgaria);
elaborarea și / sau adaptarea unor programe de calcul static,
dinamic și seismic al unor tipuri de structuri din cadre și diafragme;
dimensionarea sistemelor rutiere pentru autostrăzi și piste de aeroport etc.
Am colaborat la publicarea a șase cărți în edituri centrale, opt manuale didactice, peste 80 lucrări științifice în reviste de specialitate și simpozioane naționale și internaționale și la cinci brevete de invenție.

Sunt membru al următoarelor asociații profesionale: CIB WO 78 , AICPS, SIAC, SACS, ARIS.

SUS
Tel.: +40-259-472480    Fax: +40-259-472480    E-mail: saniterm@rdslink.ro