Webdesign: Advex
info@trianimus.hu PROTEKTOR HARDELL
TRIANIMUS Kft.    HARDELL Építési Rendszer
Magyar
English
Româneste
Slovenský


A HARDELL ÉPÍTÉSI RENDSZER FÖLDRENGÉS PRÓBÁJA - VIDEÓ

A HARDELL-Ház építési fázisai

A HARDELL ÉPÍTÉSI RENDSZER TŰZVÉDELMI FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI


Roszkopál Miklós

okleveles építészmérnök
cégvezető

"A minőség minden esetben kifizetődő."

Munkám során sikerült olyan embereket megismernem, akiknél az emberi kapcsolatok voltak a legfontosabbak az életben. Ennek gondolatisága mindig ott lebeg a szemem előtt és minden tőlem telhetőt megteszek a hozzám kapcsolódó emberek tisztességes kiszolgálásáért. Ebbe sok-sok dolog benne foglaltatik, amiből az egyik fontos elem a kínált műszaki megoldások, a benne felhasznált anyagok minősége. Ennek jegyében érlelődött a gondolat, hogy miképp lehet pl. az általunk képviselt gyár termékeiből még összetettebb szerkezeteket kialakítani. Az eredmény a HARDELL Építési Rendszer.
Ebben a rendszerben tudjuk összefogni mindazokat a precíz megoldásokat, amely mindig is jellemezte anyavállalatunkat. Ebben a rendszerben tudjuk a cég által kínált minőségi termékeket és műszaki megoldásokat egységbe összefoglalni. A folyamatos és rendszerelvű fejlesztés eredményeként Magyarországon elsőként kaptuk meg a rendszerre vonatkozó ÉMI minősítést.
A kiépített értékesítési hálózattal a könnyűszerkezetes építés meghatározó szereplőjévé váltunk. A már felépült épületek használóinak segítségével is mind több piaci résztvevőt sikerül elérnünk.
Hiszem azt, hogy jelentős tényezővé válhatunk az általunk képviselt piacon, mivel ma már olyan megoldásokat tudunk kínálni - pl. energiafelhasználás, akusztika, tűzvédelem, stb. -, amelyek egyre fontosabbá válnak életünk során. Partnereink által épített épületek már ma elérik - sőt bizonyos esetekben meghaladják - a most formálódó energiafelhasználási ajánlásokat.
Folyamatosan "mérjük" az elkészült épületek használóinak megelégedettségét, és az így nyert tapasztalatokat használjuk fel a további fejlesztésekben.

Életrajz:

Diplomáját 1983-ban szerezte meg a BME Építészmérnöki Karán, ezután egy évig a MÁV Épületfenntartási Főnökségén dolgozott, majd Pécsett folytatta a kivitelezői munkáját, a Magas- és Mélyépítő Vállalatnál. Ezután kiküldetésben volt több mint 1,5 évig Németországban, ahol további szakmai ismeretekre tett szert. 1993-tól a Protektorwerk Hungária Kft. cégvezetője és a HARDELL Építési Rendszer vezető mérnöke.

vissza a tetejére
Dr. Széll Mária

okleveles építészmérnök,
a műszaki tudomány kandidátusa,
habilitált egyetemi tanár

"Szeretem és szívesen foglalkozom
könnyűszerkezetes épületekkel,
mert hiszek jó tulajdonságaikban."

Több mint húsz éve, hogy nyári szabadságomat ismerőseim balatoni nyaralójában töltöttem. Esős, hűvös volt az idő, s én szinte mindig a tetőtéri szobában voltam, mert a földszinti helyiségekben fáztam. Az a tapasztalat, hogy egy könnyűszerkezetes, jól hőszigetelt tér "úgy működik, mint egy finom gyapjúpulóver", - és persze a kedvező ár, valamint a rövid építési idő - arra az elhatározásra vezetett, hogy családi nyaralóként könnyűszerkezetes házat építsünk. Az akkori szerkezetválaszték igen szerény volt, a döntés mégis helyesnek bizonyult. Voltak azóta forró nyarak, amikor az árnyékolásra és a szellőztetésre - vagyis a ház "működtetésére" - nagyon oda kellett figyelni, a kellemes komfortviszonyok azonban mindig megteremthetők voltak. Ehhez persze a nyugati oldalra ültetett, s azóta nagyra nőtt hársfa is hozzájárult.

Összefoglalva tehát, személyes tapasztalataim alapján is igazoltnak látom, hogy a - Kanadában, USA-ban és Észak-Európában széles körben alkalmazott, s a családi házak hagyományos építésmódjának tekintett - szerelt házak magyarországi körülmények között is megfelelőek.
Az itt bemutatott könnyűszerkezetes építési rendszer környezetvédelmi szempontból is pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, üzemeltetési energiaigénye alacsony, anyagai újrahasznosíthatók, stb.
A szerkezeti rendszer számos variációs lehetőséget rejt magában, lehetővé teszi az életforma-változások rugalmas követését, a terek átszervezését és kibontakozhat az épület egyéni karaktere. A paletta széles, a népi hagyományokat őrző vidéki háztól a mediterrán hangulatot ébresztő villáig mindenféle elképzelésnek tág teret ad. A HARDELL Rendszert folyamatos szerkezetfejlesztés, gondos tervezés, ellenőrzött kivitelezés jellemzi. Mindezek alapján őszintén ajánlom figyelmükbe a munkatársaimmal közösen kidolgozott HARDELL Építési Rendszert

.

Életrajz:

Diplomáját 1970-ben szerezte meg a BME Építészmérnöki Karán, ezután egy évig az IPARTERV-ben dolgozott. 1971-től 24 éven keresztül a BME Építészmérnöki Kara Épületszerkezettani Tanszékén tanított, 1995-től a BME Építőmérnöki Kara Magasépítési Tanszékének oktatója. 1991-ben szerzett kandidátusi címet, 1998-ban habilitált, s ugyanebben az évben kapott egyetemi tanári kinevezést. Szakmai tevékenységét tekintve az épületszerkezeti szaktervezésre összpontosít, kutatási területe a könnyűszerkezetes építés és az üvegezett épületszerkezetek. Ez utóbbi témában 2001-ben "Transzparens épületszerkezetek" címmel tankönyve jelent meg.

vissza a tetejére
Dr. Dulácska Endre

okleveles építészmérnök, statikus
Prof. Emeritus
A Műszaki Tudományok Doktora

"Az egyik legkorszerűbb
könnyűszerkezetes rendszer."

A rendszergazda felkérése alapján vettem részt a HARDELL Építési Rendszer tartószerkezeti fejlesztésében. A rendszer minden elemét aprólékosan megvizsgáltuk, a felhasznált anyagok, kötőelemek laboratóriumi munkáját is elvégeztük. Külön figyelmet érdemelt a szerkezetek EUROCOD szerinti méretezésének előkészítése, és ezen belül is a földrengésre való méretezés elveinek és gyakorlatának tisztázása.
A munka folyamán folyamatos egyeztetés volt szükséges a meghatározott épületszerkezeti csomópontok megfelelő kialakítására, figyelembe véve a vonatkozó hő- és páratechnikai követelményeket. Mindezek figyelembevételével a HARDELL Építési Rendszer ma Magyarországon az egyik legkorszerűbb könnyűszerkezetes rendszernek tekinthető.

Életrajz:

1950-ben a BUVÁTI -ban kezdett dolgozni, mint statikus rajzolószerkesztő. Az itteni tapasztalatokkal gazdagodva 1956-ban szerzett építészmérnöki oklevelet. Mintegy 150 épület tartószerkezetének a tervezése, 100 épület szerkezettervezésének az irányítása fűződik a nevéhez Budapesten és vidéken. A gazdag tervezői tapasztalat szerteágazó szakmai érdeklődéssel, kiváló műszaki érzékkel, elméleti felkészültséggel, irigylésre méltó munkabírással társult. Ennek eredménye mintegy 200 - részben bírósági felkérésre kidolgozott- statikai szakértői vélemény. Tudományos - részben külföldi - publikációinak száma eléri a kétszázat. Kutatómunkájával, publikációival mindig a szerkezettervezést kívánja szolgálni. Részt vett az EUROCODE előírásrendszer hazai honosításával foglalkozó bizottságok munkájában. Aktív tagja a Magyar Mérnöki Kamara vezető testületeinek. Tudományos tevékenysége révén bekapcsolódott több nemzetközi szakmai szervezet, illetve azok magyar tagozatainak munkájába.

vissza a tetejére
Dr. Várfalvi János PhD.

okleveles gépészmérnök,
okleveles mérnök-tanár,
a műszaki tudomány kandidátusa,
tudományos főmunkatárs

"A könnyűszerkezetes építési mód a tervezőnek
nagy szabadságot kínál a komfortos,
energiatakarékos épület kialakításához."

Ez a szabadság csak épületfizikai tényezőkön keresztül érvényesíthető. A HARDELL Építési Rendszer már számos épületfizikai jellemzővel rendelkezik.
A fűtési idényben felmerülő hőigény vonatkozásában a HARDELL - európai vonatkozásban is - az egyik legjobb szerkezeti rendszert testesíti meg. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a rendszer hőszigetelésének teljesítménye tovább fokozható. A rövidesen megjelenő, új energetikai minősítési kategóriákban az élcsoportot fogja képviselni. Szinte valamennyi épület esetén téli viszonyok között felmerül a szakaszos üzem, hiszen józan megfontolások alapján távollétünkben a belső hőmérsékletet alacsonyabbra vesszük. A könnyűszerkezeti tulajdonságok miatt a téli, szakaszos fűtési menethez a rendszer jól illeszkedik, amellyel további energiamegtakarítások alapja lehet. A nyári viszonyok között fellépő hőterheléssel szemben valamennyi könnyűszerkezetes épület kisebb védelmet nyújt. Általában úgy szokták megfogalmazni, hogy "a könnyűszerkezetes épületek nyáron melegek".
Ezzel kapcsolatosan az alábbi "szakértői" megjegyzések tehetők:

A HARDELL Építési Rendszer "nem is olyan nagyon könnyű" az 1m2-re eső
szerkezeti tömege alapján.
Az árnyékolástechnika alkalmazásával lehet "nehezíteni" a szerkezetet.
Az épület talajon áll, s a talaj eléggé nehéznek minősíthető.
A tudatos szellőzést az épület részévé lehet integrálni.

Életrajz:

1973-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végzett, ahol okl. gépészmérnöki és okl. mérnök-tanári diplomát szerezett. Egy évig az Energiagazdálkodási Intézetben dolgozott, 1974 óta pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani és Épületgépészeti Intézet Hőfizikai Laboratóriumának munkatársa. 1982-ben sikeresen megvédte doktori disszertációját, melynek címe "A páraszellőző által kondenzációmentesen kiszellőztetett terület meghatározása". Az 1980-as évek első felében társszerzővel három világszínvonalú tanulmányt írt "Épületfizikai hatások", "Lapostetők épületfizikai meghibásodásai", illetve "Hőhidak" címekkel. Az 1980-as évek közepén az MSZ-04. 140/3 sz. szabvány előtanulmányaiban működött közre, majd az 1980-as évek második felében az MSZ-04. 140/2 sz. szabvány nedvességtechnikai fejezeteinek kidolgozásában vett részt. Ugyanebben az időszakban elkészítette az első hazai hőhídkatalógust, a hőhidakban kialakuló többdimenziós hőtechnikai folyamatok számítógépes szimulációjával. 1994-ben az Épületszerkezettani és Épületgépészeti Intézet Hőfizikai Laboratóriumának vezetőjévé nevezték ki. 2000-ben sikeresen megvédte kandidátusi disszertációját. 2001-ben Ph.D. doktori fokozatot szerzett. Öt épületfizikai témájú jegyzetet írt társszerzőkkel "Határolószerkezetek hőtechnikai méretezése", "Épületfizika", "Energiatudatos épület-felújítás", "Az épületfizikai alapjai", "Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai méretezése" címekkel. Hat, országosan terjesztett épületfizikai számítógépes program szerzője. Bekapcsolódott a TEMPUS nemzetközi projektekbe, amelyek keretében londoni, illetve athéni oktatási intézményekben tett több hetes tanulmányutakat, későbbiekben a PASCOOL projekt számára végzett méréseket. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 6 tantárgyban oktat az egyetem Építész, illetve Gépészmérnöki Karán. Folyamatosan részt vesz a Szabványügyi Testület munkájában. Az elmúlt években két, az MSZ EN ISO 8990 és az MSZ EN ISO 10211 szabvány magyar nyelvű változatát készítette el német és angol változatok alapján. Az Igazságügyi Kamara tagja. A közelmúltban fejezte be a Budapest Aréna komplex épületfizikai értékelését, jelenleg a Mátyás templom épületfizikai kérdésével foglalkozik. A segesvári templom felújítása során történt épületfizikai közreműködésért európai első díjat nyert.

vissza a tetejére
Tel.: +36-1 260-43-08    Fax: +36-1 260-43-08    E-mail: info@trianimus.hu