Webdesign: Advex
info@trianimus.hu PROTEKTOR HARDELL
S.C. SANITERM S.R.L.    Sistemul de Construcție HARDELL
Magyar
English
Româneste
Slovenskę


Fazele construcției unei case HARDELL - 3D


Miklós Roszkopál

inginer constructor
director firmă Protektorwerk Hungaria Kft.

"Calitatea întotdeauna este o afacere bună"

În decursul activității mele am avut ocazia de a cunoaște persoane, pentru care relațiile interumane primau în viață. Pe baza acestui principiu, întotdeauna fac tot posibilul pentru a deservii cum se cuvine persoanele legate într-o formă sau alta de mine. În acest context, un element impotant îl reprezintă soluția tehnică propusă precum și calitatea materialelor folosite. M-am tot gândit, cum am putea oferi o structură cât mai compactă și completă din produsele producătorului care noi îl reprezentăm. Rezultatul a fost sistemul de construcție HARDELL.

Prin rețeaua nostră de distribuție constituită, am devenit un factor important al pieței de construcție pe structura ușoară. Cu ajutorul beneficiarilor acestor construcții am reușit să captăm un segment tot mai mare din piață.

Sunt convins că putem deveni un factor determinant al pieței din care facem parte, deoarece astăzi suntem în măsură să oferim soluții tehnice în domenii din ce în ce mai importante din viața cotidiană, cum ar fi : domeniul acustic, energetic, protecție la foc, etc. Construcțiile realizate de partenerii noștrii ating sau în anumite cazuri chiar depășesc normele energetice recomandate.
Monitorizăm permanent gradul de mulțumire al beneficiarilor construcțiilor noastre iar datele culese astfel le utilizăm la îmbunătățirea ulterioară a sistemului.

Biografie:

A obținut diploma în 1983 la Facultatea Tehnică Budapesta (BME) secția Construcții, după care a lucrat la MÁV, secția fond locativ, dupa care și-a continuat activitatea în execuție la Trustul de Construcții din Pécs. A fost detașat timp de 1,5 ani în Germania unde a acumulat experiență profesională. Din 1993 se află la conducerea firmei Protektorwerk HungáriaKft fiind conducătorul echipei de dezvoltare a Sistemului de Construcție HARDELL

.

SUS
Dr. Mária Széll

inginer constructor,
candidat al științelor tehnice,
profesor universitar

"Îndrăgesc și mă ocup cu plăcere de construcțiile
pe structură ușoară, deoarece cred în calitățiile
bune ale acestora."

Au trecut mai bine de 20 de ani, de când mi-am petrecut vacanța de vară în casa de vacanță a prietenilor mei de la Balaton. A fost vreme răcoroasă, ploioasă și eu am stat mai tot timpul în camera de la mansardă, fiindcă la parter mi-a fost frig. Experiența că un spațiu pe structură ușoară bine izolată se comportă ca ?un pulovăr fin de lână?, prețul bun, respectiv timpul de execuție scurt ne-a determinat ca, casa de vacanță să ne-o construim pe structură ușoară. Diversitatea structurală a fost foarte redusă la acea vreme, totuși decizia noastră s-a dovedit a fi bună. Au fost de atunci veri foarte calde când a trebuit să acordăm o atenție deosebită umbririi și ventilației - adică la funcționalitatea casei, dar condițiile de comfort s-au putut îndeplinii întotdeauna. La acest lucru a contribuit și teiul plantat pe partea de apus a casei, care între timp a crescut mare.

În consecință, și în baza experienței proprii consider că, construcțiile ușoare, care în Canada, Statele Unite și Europa de nord sunt considerate tradiționale, sunt adecvate și pentru condițiile de la noi.

Sistemul constructiv prezentat aici are caracteristici pozitive și din punct de vedere ecologic, are costuri de întreținere mici, materialele se pot recicla etc.

Sistemul permite multe variațiuni structurale, permite urmărirea elastică a schimbărilor pe parcursul unei vieți, recompartimentarea spațiilor, dă posibilitatea evidențierii caracterului construcției. Se poate folosi la o gamă largă de tipuri constructive, de la construcții cu caracter tradițional, rustic la construcții mediterane. Sistemul de construcție HARDELL este caracterizat de o dezvoltare continuă a structurii, proiectare asistată, execuție controlată. În baza acestora, recomand cu sinceritate tuturor sistemul de construcție HARDELL, la a cărei dezvoltare am participat împreună cu colegii mei.

Biografie:

A obținut diploma în 1970 la Facultatea Tehnică Budapesta (BME) secția Construcții, după care a lucrat la IPARTERV un an de zile. Începând cu anul 1971 a predat la Facultatea Tehnică Budapesta, catedra de structuri, din 1995 predă la BME, catedra de construcții civile. 1991-ben szerzett kandidátusi címet, 1998-ban habilitált, s ugyanebben az évben kapott egyetemi tanári kinevezést. Profesional, și-a orientat atenția către cercetarea în domeniul proiectării structurilor ușoare și structurilor vitrate. În acest domeniu i-a apărut în 2001 manualul "Transzparens épületszerkezetek"

.

SUS
Dr. Endre Dulácska

inginer constructor, structurist
Prof. Emerit
Doctor în științe tehnice

"Este unul din cele mai moderne sisteme
de construcție pe structură ușoară"

La cererea Protektorwerk Hungária Kft. am participat la dezvoltarea structurii sistemului de construcție HARDELL. Fiecare element al structurii a fost cercetat cu amănunțime, am verificat în laboratoarele de specialitate elementele de legătură și materialele folosite. Am ținut cont ca să pregătim dimensionarea în baza EUROCOD, în particular o atenție deosebită am acordat dimensionării seismice.

A fost necesară o corelare permanentă pentru realizarea nodurilor de îmbinare, ținând cont de cerințele de izolare termică și acustică, respectiv de evitare a condensului. Luând toate acestea în calcul, astăzi sitemul de construcție HARDELL, este unul dintre cele mai moderne sisteme de construcție pe structură ușoară.

Biografie:

A început să lucreze în 1950 la BUVÁTI ca și desenator de structuri. Cu experiența acumulată aici, a absolvit facultatea de construcții în 1956. Proiectarea a peste 150 de structuri precum și coordonarea directă a proiectarii a peste 100 de structuri în Budapesta și provincie se pot asocia numelui D-sului. Experiența bogată în proiectare s-a asociat cu o cunoaștere vastă în diverse domenii, simț tehnic deosebit, pregătire teoretică deosebită și nu în ultimul rând cu o putere de muncă extraordinară. Are la activ 200 de expertize realizate la cererea unor judecătorii. Publicațiile ștințifice - în parte apărute în străinătate ? ajung la 200. Prin munca de cercetare depusă și publicații dorește întotdeauna să servească proiectării structurilor. A luat parte la munca comisiei pentru adaptarea EUROCOD în Ungaria.

SUS
Dr. János Várfalvi PhD.
Candidat de științe tehnice,
(ro)tudományos főmunkatárs

"Construcțiile pe structură ușoară, permit
proiectantului o libertate mare în realizarea
unei construcții ce are consum de energie scăzut."

Această libertate se poate evidenția doar prin parametrii din fizica construcțiilor.
Sistemul de Construcție HARDELL beneficiază deja de o multitudine de proprietăți.

Din punctul de vedere al necesarului de căldură pe perioada de iarnă, sistemul HARDELL - reprezintă una dintre cele mai avantajoase sisteme. Totodată trebuie amintit că performanța termoizolației se poate încă crește. Printre categoriile energetice (ce vor apare în viitorul apropiat) cu siguranță că va reprezenta grupa de elită. În cazul tuturor construcțiilor se ia în calcul încălzirea intermitentă pe perioada de iarnă, deoarece cînd lipsim de acasă, temperatura ambientală se reduce. Din cauza proprietăților sale, se adaptează foarte bine la tipul de încălzire intemitent, economisând în acest sens energie. În perioada de vară, toate tipurile de construcție pe structură ușoară, dă o protecție mai scăzută. De obicei se spune că: "construcțiile pe structură ușoară vara sunt calde".

În acest sens se poate face următoarele remarci de specialitate:

Sistemul de construcție HARDELL "nici nu este așa de ușor" ținând
cont de masa structurală/m2.
Cu ajutorul sistemelor de umbrire, structura se poate "îngreuna".
Clădirea stă pe sol și pământul se poate considera destul de greu.
Ventilația controlată poate deveni parte integrantă a clădirii.

Biografie:

A absolvit în 1973 la Facultatea Tehnică din Budapesta, secția mecanică unde a obținut diploma de inginer și de profesor -inginer. A lucrat un an la Institutul Energetic, iar din 1974 este colaborator al Laboratorului de Termofizică din cadrul BME secția de Construcții și Instalatii. În 1982 și-a susținut teza de doctorat cu tema: "A páraszellőző által kondenzáció mentesen kiszellőztetett terület meghatározása". În prima parte a anilor 1980 în calitate de co-autor a luat parte la scrierea a trei studii : "Épületfizika hatások", "Lapostetők épületfizikai meghibásodásai", respectiv "Punți termice". La mijlocul anilor 1980 a participat la elaborarea standardului MSZ-04. 140/3 iar în a doua parte a anilor 1980 la elaborarea capitolelor referitoare la tehnica de umidificare a standardului MSZ-04. 140/2. Tot în această perioadă a elaborat primul catalog al punților termice din Ungaria cu simularea multidimensională pe computer a fenomenelor termotehnice din punțile termice. În 1994 a fost numit conducătorul laboratorului de termotehnică din cadrul Institutului de Instalații și Structuri. În anul 2000 și-a susținut teza de doctorat iar în anul 2001 a obținut titlul Ph. D., a fost co-autor la cinci lucrări de specialitate: "Határolószerkezetek hőtechnikai méretezése", "Épületfizika", "Energiatudatos épületfelújítás", "Az épületfizikai alapjai", "Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai méretezése". Este autorul a șase programe de computer de fizica construcțiilor, răspândite în toată Ungaria. A fost implicat în proiectul internațional TEMPUS, în cadrul căreia a realizat studii de mai multe săptămâni la instituțiile de resort din Londra și Atena, iar mai târziu a realizat măsurători pentru programul PASCOOL. În prezent predă șase materii în cadrul facultățiilor de Construcții și Mecanică. Participă activ la lucrările Institutului de Standardizare. Anii trecuți a elaborat două standarde MSZ EN ISO 8990 și MSZ EN ISO 10211 pe baza versiunilor din limbile germană și engleză. Este membru al Camerei de Drept. În trecutul apropiat a terminat studiul de fizica construcțiilor la complexul Budapest Arena, iar în prezent se ocupă de problemele legate de fizica construcțiilor la biserica Mátyás din Budapesta. Pentru aportul adus la lucrările de reabilitare - privind fizica construcțiilor - la biserica din Sighișoara a fost distins cu premiul I în Europa.

SUS
Tel.: +40-259-472480    Fax: +40-259-472480    E-mail: saniterm@rdslink.ro